Voorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Evidos diensten aan Opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever of andere branche- of algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Evidos.

Algemene Voorwaarden Evidos B.V. (1 september 2020)

 

Tot 1 september 2020 hanteerden wij onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn nog in te zien voor referentiedoeleinden. Nieuwe overeenkomsten worden niet gesloten onder deze oude voorwaarden.

De Partnervoorwaarden zijn van toepassing op iedere Partnerovereenkomst van Evidos B.V. en maken integraal onderdeel uit van iedere Partnerovereenkomst tussen Evidos B.V. en Partner.

Partnervoorwaarden Evidos B.V. (21 december 2018)

 

In de ‘omschrijving service niveau (basis)’ is de standaard ondersteuning beschreven die Evidos levert ten aanzien van haar digitale identificatie- en ondertekendienst. Indien de klant meer zekerheid wil ten aanzien van onderwerpen zoals beschikbaarheid, reactietijden, afhandeling van incidenten, ondersteuning en audits, dan biedt Evidos een aparte Service Level Agreement (SLA) aan. Op verzoek geeft Evidos inzage in de SLA.

Omschrijving service niveau (basis) Evidos B.V.

 

Productspecifieke voorwaarden. De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing indien Opdrachtgever gebruik maakt van de betreffende diensten zoals vermeld in de aanvullende voorwaarden.

itsme iDIN

 

Indien u leverancier bent van Evidos dan contracteren wij met u op basis van onze algemene inkoopvoorwaarden. Eventuele voorwaarden van de leverancier zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Evidos.

Algemene inkoopvoorwaarden Evidos B.V. (27 september 2019)

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.