Het gebruik van biometrie bij het online identificeren met ID proof van Evidos

ID Proof

Evidos ondersteunt en levert verschillende methodes om u te helpen uw klanten te identificeren. Eén van deze methodes is ID Proof. Middels ID Proof biedt Evidos haar klanten deze mogelijkheid door middel van een document en eventuele selfie check; een service geleverd door onze partner Mitek. Welk type document voor de check gebruikt wordt, kunt u zelf bepalen. Ook kan bepaald worden of naast een foto van het document de selfie controle wel of niet vereist is. De te identificeren persoon doorloopt hiermee de door de klant vastgestelde procedure.

Het proces

Maar hoe verloopt het proces nou precies? Allereerst wordt de te identificeren nieuwe klant of medewerker gevraagd om middels gebruik van zijn of haar eigen smartphone een foto te maken van het te gebruiken document. Dit gefotografeerde document wordt vervolgens aan de hand van een algoritme getoetst en gecontroleerd op echtheid, middels een waarschijnlijkheidsratio met een aantal kenmerken, zoals mrz code, lettertype, blacklisting e.a.

Vervolgens kan een ‘liveness’ check worden gedaan. Met deze check kan worden gecontroleerd of iemand die je op afstand identificeert, ook daadwerkelijk is wie hij of zij zegt te zijn. Om de match te maken tussen de foto op het identiteitsdocument en de persoon achter de camera, wordt gebruik gemaakt van biometrie (biometrie? Lees hier beneden verder voor meer uitleg hierover). Tijdens deze liveness check kan de app vragen om te glimlachen, om er zeker van te zijn dat er geen foto voor de camera wordt gehouden. De foto die wordt gemaakt tijdens de liveness check is enkel bedoeld om een match te kunnen maken tussen het identiteitsdocument en de persoon achter de camera. Deze foto wordt direct na het proces verwijderd. Het archief bevat enkel een ‘groen vinkje’, namelijk dat een persoon lijkt op de foto met waarschijnlijkheidsratio van een X aantal procent.

Biometrie

Zoals gezegd vindt de match tussen de foto en de persoon achter de camera plaats middels biometrie, namelijk via gezichtsherkenning. Andere gangbare toepassingen van biometrie zijn het gebruik van de vingerafdruk, de iris- of netvliesscan en stemherkenning.

Biometrische gegevens zijn persoonsgegevens die het resultaat zijn van het gebruik van biometrische technologie. Zo wordt het middels de bij ID Proof gebruikte gezichtsherkenning mogelijk om aan de hand van bepaalde gezichtskenmerken iemands identiteit te bevestigen.

Bij de inzet van biometrie is het waarborgen van de privacy van een individu van groot belang. Biometrische gegevens zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) namelijk zogenoemde ‘bijzondere persoonsgegevens’. De reden hiervoor zit ‘m in de gevoeligheid van de informatie die biometrische gegevens naar voren kunnen brengen en de impact die het verwerken van deze gegevens kan hebben. Immers, waar voor veel toepassingen wachtwoorden gebruikt worden die gemakkelijk aangepast kunnen worden, ligt dit iets lastiger bij het toepassen van gezichtsherkenning.

Uit de AVG blijkt dat het verwerken van biometrische gegevens om iemand te identificeren vanwege deze gevoeligheid in veel gevallen verboden is. De Nederlandse wetgever heeft er echter voor gekozen om in een uitvoeringswet bij de AVG nadere voorwaarden op te stellen waaronder het gebruik wel doorgang kan vinden.

Uit deze uitvoeringswet blijkt dat het verbod op het verwerken van biometrische gegevens in Nederland niet van toepassing is als de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. Het verwerken van biometrische gegevens is dus mogelijk indien de verwerking van deze gegevens plaatsvindt voor het doel van de identificatie (en verificatie). Het is hierbij noodzakelijk dat de verwerking van de biometrische gegevens, die de identificatie mogelijk maakt, proportioneel is in verhouding tot het doel dat het dient.

ID Proof inzetten?

Bij het gebruik van biometrie zoals bij ID proof is het dus van belang dat het een gewichtig doel dient. Een grondige afweging dient dus altijd gemaakt te worden. Echter, in sommige gevallen is de inzet simpelweg logisch en/of noodzakelijk. Bij een proces met rechtsgevolgen, zoals een indiensttreding, voorlopige hypotheekakte, notarieel volmacht, kan het belang van deze transactie zwaar genoeg wegen dat een identificatie goed moet verlopen. Hierbij kunnen zelfs nadere eisen gesteld worden aan deze identificatie die het gebruik van biometrische toepassingen rechtvaardigen.

Dit artikel is geschreven door Jorden Bailey, werkzaam als juridisch adviseur bij ICTRecht.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert Mick Hofmans via de button hieronder of direct via: m.hofmans@evidos.nl


Terug naar overzicht

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.