ID Proof biedt mogelijkheden voor organisaties die te maken hebben met de Wwft

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 10 januari van dit jaar de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) ingegaan. Deze Europese richtlijn is een aanscherping van de vierde anti-witwasrichtlijn, die in juni 2017 in werking is getreden. Deze wijzigingen kunnen forse gevolgen hebben voor het risicobeleid van organisaties die onder deze richtlijn vallen. De AMLD5 brengt ook nieuwe mogelijkheden met zich mee; verificatie van een identiteit is ook toegestaan met elektronische identificatiemiddelen. ID Proof biedt uitkomst voor organisaties die het cliëntenonderzoek op een digitale wijze willen inrichten.

Risico-inschatting

De vereisten rondom het cliëntenonderzoek wordt veel meer risicogebaseerd. Afhankelijk van de situatie, voorwaarden en het type cliënt verrichten organisaties een normaal, vereenvoudigd of verscherpt onderzoek. In deze nieuwe situatie moet er – voordat er een relatie wordt aangegaan of een transactie wordt uitgevoerd – aan de hand van risico’s worden beoordeeld of een vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden toegepast. Hierbij moeten de identiteitsgegevens van de cliënt worden geverifieerd, vastgelegd en voor een termijn van 5 jaar worden bewaard. Volgens de Wwft is een verscherpt cliëntenonderzoek nodig als ‘de aard van de zakelijke transactie of relatie een hoog risico met zich meebrengt’, of ‘als de staat waar de cliënt woont of zetel heeft is aangewezen als staat met een hoger risico’. Al met al blijft het een risico-inschatting waar organisaties zelf invulling aan dienen te geven.

ID Proof

ID Proof biedt de mogelijkheid om bepaalde risico’s in te dammen. Met ID Proof is het mogelijk om nieuwe klanten of relaties te verifiëren op basis van lokaal beschikbare identiteiten of door middel van een paspoort/nationale ID kaart selfie check. Bij iedere transactie wordt er een dossier opgemaakt met onafhankelijk bewijs. Hiermee kan aan de eisen van de toezichthouder worden voldaan. Een andere benaming voor een lokaal beschikbare identiteit is een eID, met iDIN (op basis van bankgegevens) of Itsme (voor de Belgische inwoners) als concrete voorbeelden. Bij een paspoort selfie check wordt de identiteit van de persoon in kwestie achterhaald door met de camera van de mobiele telefoon een foto te maken van het wettelijke identiteitsdocument en het eigen gezicht.

ID Proof kan volledig worden geïntegreerd in bestaande systemen en biedt financiële dienstverleners de mogelijkheid om het cliëntenonderzoek te digitaliseren en op een efficiënte wijze in te richten.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op


Terug naar overzicht

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.