Kamer stemt in met elektronisch patiëntendossier

DEN HAAG – De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Naar verwachting worden artsen en andere zorgverleners in het voorjaar van 2010 verplicht om zich aan te sluiten op het computersysteem waarmee ze informatie over patiënten en hun medicijngebruik kunnen uitwisselen.

Verplichte aansluiting

De Kamer stemde donderdag in met de wet die de verplichte aansluiting regelt. Die verplichting geldt alleen voor de huisartsen, apothekers en specialisten, patiënten staat het vrij om bezwaar te maken tegen deelname aan het dossier.

Ook moeten ze een arts toestemming geven om de gegevens in te zien. Een arts mag dit alleen doen als hij de patiënt in behandeling heeft.

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) was van plan het EPD al dit najaar in te voeren, maar doet het wat rustiger aan omdat dan nog niet alle zorgverleners de veiligheid van hun systeem goed geregeld hebben.

Voor invoering wil de minister ook nog hackers op het patiëntendossier loslaten.

Het uitstel biedt de minister ook nog gelegenheid tegemoet te komen aan de wens van de Kamer dat bij invoering de patiënt meteen inzage kan krijgen in zijn eigen dossier.

Ook kan hij zien welke artsen er allemaal gebruik van hebben gemaakt.

De digitale patiëntendossiers moeten het aantal fouten dat artsen maken terugdringen. Ook hoeven onderzoeken minder vaak overgedaan te worden.


Terug naar overzicht

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.