Nieuwe regelgeving omtrent digitale geboorteaangifte biedt nieuwe mogelijkheden voor gemeenten

Ondertekenen opgaaf Loonheffing nu ook digitaal

De Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand wordt uitgebreid met een aantal nieuwe regels die ingaan op de digitale geboorteaangifte. Deze wetgeving zal vanaf 1 januari 2020 van kracht zijn. De wetwijziging biedt kansen voor gemeenten om de dienstverlening op een digitale wijze ten uitvoer te brengen. Door de samenwerking tussen Evidos en PinkRoccade Local Government is het binnen het digitale geboorte-aangifte systeem iGeboorte mogelijk om de geboorteakte met een rechtsgeldige digitale handtekening te bekrachtigen.

Voor alle gemeenten geldt per 1 januari dat de regels optioneel zijn en dus niet verplicht geïmplementeerd hoeven te worden. Het is tegelijkertijd ook niet meer verplicht om de geboorteakten te laten ondertekenen door de aangever, dat wat bij aangiften van overlijden wel verplicht is. Wat nieuw is bij deze wetswijziging is dat een verklaring van een arts of verloskundige vereist is om de aangifte digitaal te kunnen doen.

PinkRoccade Local Government is partner van Evidos en speelt in op deze wetswijziging met het geboorte-aangifte systeem iGeboorte. Hiermee kan een aangifte vanuit het kraambed digitaal worden geregeld. In de app vullen de kersverse ouders alle gegevens in en ondertekenen ze dit vervolgens digitaal. Bovendien kan de moeder bij de aangifte aanwezig zijn wat tot minder fouten in de naamgeving leidt. Het implementeren van een dergelijk systeem wordt vaak geïnitieerd door de samenwerking tussen een gemeente en een ziekenhuis in de regio, zoals bijvoorbeeld het geval is bij gemeente Bergen op Zoom en Bravis Ziekenhuis. Op het moment maken, naast gemeente Bergen op Zoom, ook gemeente Helmond en gemeente Almelo het mogelijk om volledig digitaal aangifte te doen.

Al met al betekent dit voor de burger dat er geen bezoek meer aan het gemeentehuis hoeft te worden gebracht, minder fouten worden gemaakt bij het opgeven van de naam en meer tijd om met het gezin door te brengen. Voor de gemeenten zijn de voordelen ook evident te noemen; een werkdrukvermindering van 87%, meer aandacht voor speciale gevallen en aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op


Terug naar overzicht

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.