Strafrechtketen zet handtekening digital

De hele strafrechtketen wordt gedigitaliseerd om stafzaken sneller en beter te kunnen afwikkelen. Vanaf 2016 worden alle processtukken digitaal uitgewisseld tussen politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak en uitvoerende partners, zoals de reclassering. Ook de politie gaat steeds meer digitaal werken en het aangifteproces wordt verbeterd om de doorlooptijden van strafzaken te verlagen.
Dat staat in een brief over de versterking van de prestaties in de strafrechtketen, die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij noemt een reeks maatregelen die ertoe moeten leiden dat in 2016 meer strafzaken succesvol worden afgehandeld en meer opgelegde straffen worden uitgevoerd. Daarnaast krijgen de belangen van slachtoffers een belangrijker plaats in de strafrechtketen.
Om de strafrechtketen te optimaliseren is het belangrijk dat er ook een digitale handtekening toegepast kan worden. In de bijlage van het wetsvoorstel staat een toelichting.

Artikel 138e

Onder een elektronische handtekening wordt verstaan een handtekening die bestaat uit elektronische gegevens die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere elektronische gegevens en die de ondertekenaar identificeren.
Artikel 138f
Onder getekend of ondertekend respectievelijk waarmerken of gewaarmerkt wordt mede verstaan een ondertekening respectievelijk waarmerking met een elektronische handtekening die voldoet aan de bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.
De oplossingen van Evidos voldoen aan de genoemde mogelijkheden in het wetsvoorstel. Evidos levert de mogelijkheid om een elektronische handtekening te plaatsen op basis van Stork betrouwbaarheid niveau’s zoals DigiD of eHerkenning. Anderzijds leveren we ook de mogelijkheid om met een biometrische krabbel het document te ondertekenen.


Terug naar overzicht

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.