Voldoe met een digitale handtekening aan de WAB

Het arbeidsrecht is op 1 januari van dit jaar veranderd met de inwerkingtreding van deWet arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het is voor organisaties van belang bepaalde zaken goed te regelen om aan de regelgeving te voldoen. Voorheen hadden werknemers met een vast contract meer rechten en betere arbeidsvoorwaarden dan werknemers met een flexibel contract. De overheid wil met het introduceren van de WAB deze kloof verkleinen door werkgevers een lagere premie te laten betalen voor werknemers met een vast contract en payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden te geven. Ook kunnen oproepkrachten op meer zekerheid qua werk en inkomen rekenen. Om aanspraak te maken op de lagere WW premie is het de zaak hier een schriftelijke overeenkomst voor op te stellen en deze door beide partijen (digitaal) te laten ondertekenen.

De maatregelen uit de WAB variëren van wijzigingen met betrekking tot het betalen van WW-premie, introductie van een nieuwe ontslaggrond en ketenregeling, betalen van een transitievergoeding vanaf 1e werkdag tot nieuwe regels inzake het in dienst hebben van oproep- en payrollwerknemers. Indien een werkgever gebruik wil maken van het lage tarief voor de WW-premie moet er voor 1 april 2020 een schriftelijke overeenkomst met de werknemer worden aangegaan. Het gaat hier specifiek om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Een dergelijk proces kan op een efficiënte en kostenbesparende manier worden ingericht door de overeenkomsten van een digitale handtekening te voorzien. Het digitale ondertekenplatform van Evidos (Signhost) kan organisaties hierbij ‘ontzorgen’ en biedt werkgevers de zekerheid dat contracten op een rechtsgeldige manier worden gesloten. Bij elke ondertekening wordt er een dossier opgemaakt om aan te kunnen tonen dat een werknemer ook daadwerkelijk een vast contract heeft. Overheidsinstanties kunnen hier namelijk altijd naar vragen.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op


Terug naar overzicht

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.