Volgjewoning.nl is actief in de bouwsector en biedt kopers en huurders een persoonlijk bouwdossier. Alle belangrijke documenten, zoals aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen, kunnen binnen dit dossier worden ingezien zodat de gebruiker goed zicht kan houden op het proces. Tevens worden gebruikers geattendeerd op aankomende deadlines. Volgjewoning werkt samen met diverse partners met ieder zijn eigen specialisme, om hiermee de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen en een optimale klantreis te realiseren.   

Het begeleiden van kopers is een complex proces, eens te meer reden om een evenement te organiseren voor iedereen die betrokken is bij projectmatige woningbouw. Op donderdag 18 april zal ‘Partners in efficiency’ plaatsvinden in het onlangs vernieuwde kantoor van Evidos, te Haarlem. Hier zullen verschillende stakeholders hun ervaringen delen om alle aanwezigen te informeren over de mogelijkheden van het digitale bouwdossier en welke rol het digitaal ondertekenen in dit verhaal speelt.

Het programma ziet er als volgt uit:

Partners in efficiency

Interesse? Meldt je aan via info@volgjewoning.nl of door contact op te nemen met: + 31 513 744 169.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de oplossingen voor digitaal ondertekenen en digitaal identificeren van Evidos?
Neem dan contact ons op

Share This