Wwft: 8 vragen over elektronische identificatie

8 vragen over elektronische identificatie

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht financiële ondernemingen om de identiteit van cliënten vast te stellen en te verifiëren. Sinds kort kunnen ondernemingen dit doen met een elektronisch identificatiemiddel, zoals iDIN of eHerkenning. Waarom is deze manier van identificeren zo een belangrijke stap? Welke elektronische identificatiemiddelen zijn toegestaan? Daar geven in acht vragen antwoord op.

Op 25 juni om 11:00 organiseren we een webinar waarin we dieper ingaan op deze ontwikkelingen. Ook laten we zien hoe u aan de hand van onze nieuwe oplossing ID Proof uw identificatieproces kan digitaliseren.

Wat is de Wwft eigenlijk?

Het belangrijkste doel van de Wwft is bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Als bijvoorbeeld een bank, beleggingsonderneming of cryptodienstverlener een relatie aangaat met een cliënt, dan moet de financiële instelling het risico op witwassen of terrorismefinanciering onderzoeken. Identificatie van de cliënt en verificatie van de identiteit zijn belangrijke onderdelen van dat onderzoek.

Hoe moesten financiële dienstverleners voorheen de identiteit vaststellen en controleren?

Volgens de letter van de wet moest dat ‘aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron’. In de praktijk betekende dit meestal dat de financiële dienstverlener een kopie of scan nodig had van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Sinds wanneer kan dit met een elektronisch identificatiemiddel?

Dat deze mogelijkheid er zou komen, werd vorig jaar al duidelijk uit de vijfde Europese antiwitwasrichtlijn. In de Fifth Anti-Money Laundering Directive (AML5) staat dat verificatie van een identiteit ook is toegestaan met behulp van een ‘voldoende betrouwbaar elektronisch identificatiemiddel’. Het was alleen nog wachten op de vertaling van deze richtlijn in onze Wwft. De verwachte wijziging van de wet werd op 15 mei gepubliceerd in de Staatscourant.

Waarom is de stap richting elektronische identificatie goed nieuws?

De oude aanpak – waarbij een kopie of scan van een identiteitsbewijs wordt gemaakt – brengt onnodig veel handelingen met zich mee. Ook moeten de partijen ervoor zorgen dat er niet teveel persoonsgegevens op de kopie of scan staan door bepaalde informatie af te dekken. En ze moeten er alles aan doen om lekken van de gescande of gekopieerde gegevens te voorkomen. Elektronische identificatie kent deze nadelen niet of in mindere mate.

Welke elektronische identificatiemiddelen zijn onder de Wwft toegestaan?

Het identificatiemiddel moet voldoen aan het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’, zoals bedoeld in de eIDAS-verordening. Het mag zowel een publiek als een privaat middel zijn, maar ook een onder eIDAS erkend middel uit een ander Europees land. De wetgever laat zich er verder niet over uit welke middelen precies in aanmerking komen. Dat is aan de markt zelf om te bepalen. Bijvoorbeeld iDIN, eHerkenning, IRMA en het Belgische itsme behoren zeker tot de kandidaten.

Elektronische identificatie is toch ook steeds vaker mogelijk met het paspoort?

Klopt, want ook de traditionele identiteitsdocumenten digitaliseren, en worden onder andere voorzien van een NFC-chip. Evidos biedt met ID Proof bijvoorbeeld de mogelijkheid om (selectieve) gegevens uit een paspoort of ID-kaart te lezen om zo een digitale identificatie te bewerkstelligen. Ook hier wordt net als bij het digitaal identificeren middels een eID een identificatiedossier gemaakt.

Zijn er nog redenen om vast te houden aan het ‘kopietje paspoort’?

Eigenlijk niet. Juridisch is er geen enkele barrière meer voor elektronische identificatie. Wel kan het zijn dat partijen het eng vinden om de vertrouwde werkprocessen die horen bij paspoortidentificatie los te laten. Of behoefte hebben aan een dossier om aan te tonen dat alle controles zijn uitgevoerd. Dossieropbouw is echter ook mogelijk bij elektronische identificatie. Zo biedt Evidos met ID Proof een identificatiedossier met onafhankelijk bewijs van de identiteitscontroles.

Is deze ontwikkeling ook van belang voor andere sectoren dan de financiële sector?

De Wwft is met name van toepassing op financiële ondernemingen zoals banken, kredietinstellingen en leasemaatschappijen. Maar bijvoorbeeld ook advocaten, makelaars, notarissen, taxateurs van onroerend goed en belastingadviseurs hebben te maken met de Wwft. Ook deze beroepsgroepen krijgen dus de mogelijkheid om voor onderzoek een identiteit vast te stellen en verifiëren met behulp van een elektronisch identificatiemiddel.

Dat de wetgever de stap heeft gezet richting elektronische identificatie, is bovendien een krachtig signaal aan alle sectoren. Het is het bewijs dat elektronische identificatie niet onderdoet voor identificatie aan de hand van een fysiek identiteitsbewijs. En dat ook de (semi-)private middelen zoals iDIN en eHerkenning daar prima geschikt voor zijn. De wijziging van de Wwft brengt daarmee het einde van het tijdperk ‘kopietje paspoort’ steeds dichterbij.

Schrijf u nu in voor het webinar: Je digitale ID als wettelijk identificatiedocument op 25 juni om 11:00

In dit webinar krijgt u te zien wat de nieuwe ontwikkelingen rondom elektronische identificatie en de wwft voor uw organisatie kunnen betekenen. Zo laten we onze nieuwe oplossing zien waarmee uw personen digitaal kunt identificeren en daarbij te voldoen aan de wwft: ID Proof


Terug naar overzicht

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.