WWFT controles nu ook met digitale eID

WWFT controles nu ook officieel mogelijk met een digitale eID, zoals iDIN

Bijna een jaar geleden organiseerde we het evenement ‘Weg met het kopie paspoort’ op het Evidos kantoor in Haarlem. In de tussentijd hebben we bij Evidos hard doorgewerkt aan onze missie om het kopie paspoort verder terug te dringen, bijvoorbeeld door de introductie van online paspoort NFC validatie.

Zoals tijdens het evenement al naar voren kwam zijn we hierbij ook afhankelijk van wet en regelgeving. Vorige week vrijdag (15-05-2020) heeft de DNB haar interpretatie van de Europese WWFT richtlijn gepubliceerd in de staatscourant, waarmee identificatie met een eIDAS substantieel of eIDAS hoog middel mogelijk is geworden.

De gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn bepaalt in artikel 13 dat identificatie en verificatie van de cliënt moet plaatsvinden op basis van documenten, gegevens of informatie uit betrouwbare en onafhankelijke bron, met inbegrip van, voor zover beschikbaar, elektronische identificatiemiddelen. Die mogelijkheid wordt nu verankerd in artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Een voldoende betrouwbaar identificatie-middel is een identificatiemiddel dat voldoet aan het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ als bedoeld in de eIDAS verordening.

Dit betekent dat bijvoorbeeld iDIN dus officieel gebruikt kan gaan worden als vervanging van een paspoort controle. Hierdoor kunnen vele organisaties die moeten voldoen aan de AML5 voortaan elektronisch identificatieproces met een e-ID zoals iDIN gebruiken om bijvoorbeeld nieuwe klanten te identificeren. Lees de hele publicatie van de Staatscourant hier: https://www.evidos.com/wp-content/uploads/2020/05/stcrt-2020-27198.pdf

We hadden al een evenement voor de komende periode in de planning, maar helaas zit zo’n fysiek evenement er voorlopig even niet in. Wel zijn we van plan om een digitaal event te organiseren in de vorm van een webinar. Hou dus de communicatie via onzeEvidos bedrijfspagina op Linkedin in de gaten.

Mocht u op voorhand meer informatie willen over de mogelijkheden die deze ontwikkeling voor uw organisatie te bieden heeft? Neem dan contact op om een gesprek in te plannen met één van onze productspecialisten.

Contact opnemen met een productspecialist? Klik hier om een verzoek in te dienen!


Terug naar overzicht

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.