Zorgverleners kunnen op een veilige wijze ‘out of the box’ tekenen met UZI-pas

Binnen het digitale ondertekenplatform van Evidos is het mogelijk om digitale stukken op een gekwalificeerde manier te tekenen met behulp van een UZI-pas. Het Unieke Zorgverlener Identificatienummer (UZI) bestaat al sinds 2006 en is geïntroduceerd om een bij het zorgproces betrokken persoon te identificeren. Aan de pas is een digitale code gekoppeld, die moet worden ingevoerd wanneer men de pas wil gebruiken. Huisartsen kunnen met deze pas bijvoorbeeld inloggen in het patiëntendossier. Afgelopen jaren is er binnen de zorg een groeiende vraag naar mogelijkheden om op een veilige manier met gevoelige data, zoals patiëntengegevens, om te gaan. Goede en tijdige informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en met patiënten draagt immers bij aan goede kwaliteit van zorg.

UZI-pas als identiteit

Vertrouwensdienst Evidos is altijd op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren door gebruik te maken van (nieuwe) identificatiemiddelen waar men binnen een specifieke branche vertrouwd mee is. Met de komst van de UZI-pas werd het mogelijk om als zorgverlener op een veilige manier gevoelige persoonsinformatie te raadplegen. Het is in feite een identificatiemiddel specifiek voor zorgverleners. Het Evidos platform maakt het nu voor zorgverleners mogelijk om met behulp van de pas documenten van een gekwalificeerde digitale handtekening te voorzien.

Gekwalificeerd digitaal tekenen met UZI-pas

Maar wat is nou precies een gekwalificeerde digitale handtekening en hoe werkt het zetten van een dergelijke handtekening met behulp van een UZI-pas?

De digitale handtekening kent 3 vormen; de gewone digitale handtekening, de geavanceerde digitale handtekening en de gekwalificeerde digitale handtekening. Een gewone digitale handtekening is de eenvoudigste variant, hier gaat het om een simpel ‘krabbeltje’. Bij zowel de geavanceerde digitale handtekening als de gekwalificeerde variant ligt de nadruk op de betrouwbaarheid van het proces. Verschil tussen beiden is dat bij een gekwalificeerde digitale handtekening gebruik wordt gemaakt van een gekwalificeerd certificaat als identificatiemethode. Dit certificaat is gekoppeld aan een digitale code en wordt uitgegeven op een betrouwbaar middel, wat in de meeste gevallen een pas betreft. Beiden zijn onlosmakelijk verbonden aan een specifiek persoon. Voor meer informatie over de verschillende vormen van een digitale handtekening kan onze Whitepaper digitale bewijskracht worden geraadpleegd.

Een groot gedeelte van de zorgverleners zijn inmiddels in het bezit van een UZI-pas, die nu dus ook kan worden ingezet om met zekerheid vast te stellen dat de juiste persoon een document heeft ondertekend. Dit werkt als volgt: een zorgverlener ontvangt een ondertekenverzoek in zijn/haar mailbox en na het aanklikken van deze link komt deze persoon in het digitale ondertekenplatform terecht. Vervolgens kan de handtekening worden gezet met behulp van de UZI-pas. Deze moet tegen de kaartlezer worden gehouden waarna de code moet worden ingevoerd.

Twee-factor-mailen

In de dagelijkse praktijk loopt e-mail vaak over onbeveiligde verbindingen en dan maakt gewone e-mail per definitie geen goed medium voor uitwisseling van gevoelige persoonsinformatie. Twee-factor-mailen is dus noodzakelijk bij het e-mailverkeer tussen zorgverleners en patiënten.

Twee-factor-mailen maakt het mogelijk om documenten af te schermen met een extra verificatiecode per SMS zodat deze alleen door de patiënt te lezen zijn. Nadat het mobiele nummer van de ontvanger is ingevuld en de mail is verzonden, kan deze ontvanger het bericht openen door de sms TAN-code in te voeren.

Een dergelijk proces kan ook gecombineerd worden; de zorgverlener tekent met UZI-pas, waarna de patiënt via een twee-factor e-mail met sms het document ontvangt ter inzage en ondertekening.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het gekwalificeerd tekenen met de UZI-pas of twee-factor-mailen met SMS? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op


Terug naar overzicht

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.