Gemeente Bodegraven-Reeuwijk gebruikt digitale handtekening binnen de griffie

Evidos product update

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt al ruim 10 jaar met het zaaksysteem Decos Join, een systeem dat dossiers digitaal opslaat. Sinds 2016 werkt deze gemeente ook met Parlaeus een softwaresysteem dat is ontwikkeld door DocWolves ter ondersteuning van besluitvorming door overheden. Nadat bij een gemeente een politieke beraadslaging heeft plaatsgevonden moet een beleidsstuk van een digitale handtekening worden voorzien, hier komt bij de gemeente Ondertekenen.nl van Evidos om de hoek kijken. Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zagen ze al jaren het voordeel van een integratie tussen alle diverse systemen.

Door de verschillende systemen aan elkaar te koppelen is er een efficiënt werkproces geïnitieerd dat tot een enorme tijdswinst heeft geleid. De koppeling is mogelijk gemaakt door integratiepartner Doclogic. Dit geautomatiseerde werkproces heeft ervoor gezorgd dat de griffie de grote stroom aan informatie in goede banen kan leiden.  

Kort samengevat zet de beleidsambtenaar de agendapunten in het zaaksysteem, die door de integratie van Doclogic direct in het Raadsinformatiesysteem Parlaeus worden geplaatst. Deze handelingen kostte een beleidsmedewerker voorheen een hele dag, dat wat nu is teruggebracht naar enkele minuten.

Nadat een besluit tijdens een raadsvergadering is genomen, wordt dit vervolgens met een gekwalificeerde digitale handtekening bekrachtigd. Ook hier heeft Doclogic een aandeel, die voor de koppeling tussen Parlaeus en Ondertekenen.nl heeft gezorgd. Een gekwalificeerde handtekening is de zwaarste variant op het gebied van rechtsgeldigheid en maakt gebruik van een certificaat (Quovadis) om deze rechtsgeldigheid te waarborgen. Het implementeren van een digitale handtekening is het tweede voorbeeld dat binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tot een enorme tijdswinst heeft geleid. Voorheen moest de gemeente alle stukken printen, ondertekenen, scannen en uploaden. Deze handmatige slag is nu niet meer van toepassing.

Voor meer informatie over deze digitaliseringsslag kan de desbetreffende klantcase worden geraadpleegd. Klik hier voor meer informatie.


Terug naar overzicht

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.