Een duurzamere wereld:
it starts with evidence

ill_header-MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij als een vanzelfsprekend, integraal onderdeel van ons bedrijf. Wij streven ernaar om op alle niveaus van onze dienstverlening de juiste, duurzame keuzes te maken. Wij bekijken continu hoe we de productie van onze producten en diensten structureel kunnen verduurzamen en investeren daarnaast in duurzame relaties met ons personeel, onze klanten relaties en onze leveranciers.

Bij de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen volgen we de doelen van United Nations.

Ill_Producten-Diensten

Onze producten en diensten

Onze producten en diensten zijn intrinsiek duurzaam. Met digitaal ondertekenen en digitaal identificeren stimuleren wij zakendoen op afstand. Dit zorgt voor minder verkeer op de weg en levert bovendien een substantiële papierbesparing op…

Evidos heeft tot op heden 6.223.000 transacties gedaan. We gaan ervan uit dat er in deze transacties gemiddeld 2 documenten zaten en 10 velletjes per document. Dat maakt samen 124.460.000 velletjes papier, 50.000 per boom is 2500 bomen. Met 124.460.000 velletjes papier (van 30 cm per stuk, is 37.338 kilometer) kun je bijna 1 x de aarde rond (is 40.000 km).

Medewerkers & keten

Wij betrekken onze medewerkers actief bij ons MVO en hanteren een opensource beleid. Hiermee stimuleren we zoveel mogelijk mensen om bij de te dragen aan de duurzaamheid van onze producten en diensten. We zetten in op een kwalitatieve, duurzame samenwerking met onze medewerkers en investeren veel in kennis, persoonlijke ontwikkeling en kansen voor starters.

Naast onze medewerkers stimuleren we duurzaamheid in de gehele productieketen. We onderzoeken hoe we de verschillende niveaus in onze keten duurzamer kunnen maken. Samen met onze partners en leveranciers gaan we na of we de juiste keuzes maken. We checken bijvoorbeeld hoe ‘groen’ onze fabriek/ datacenters zijn en controleren periodiek of onze software en hardware niet duurzamer kunnen worden ingekocht. Zo maken we de gehele keten stap voor stap een stukje beter.

ill_MedewerkersKeten

Lokale initatieven

Lokale initiatieven

Evidos stimuleert en activeert medewerkers, klanten en partners om hierin bij te dragen. We stellen jaarlijks budget beschikbaar om deze en nieuwe lokale initiatieven mogelijk te maken. Heeft u als partner, klant of eindgebruiker een voorstel voor een mooi initiatief waar wij als organisatie aan bij kunnen dragen? Neem contact met ons op!

Zo gaan we binnenkort een project starten waarbij we een boom planten per x (nog te bepalen) aantal transacties op het Evidos platform. We zijn op dit moment aan het bekijken hoeveel transacties dit precies per boom zullen worden en waar deze bomen gepland zullen worden.

Met deze initiatieven proberen wij de wereld een stukje mooier te maken, voor nu en voor toekomstige generaties.

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.