Koppeling Volgjewoning – Evidos

Volgjewoning biedt een optimale klantreis en een beheersbaar bouwproces bij woningbouwprojecten. Vanaf interesse in een woning tot en met service en nazorg.

Volgjewoning wordt ingezet door bouwbedrijven, ontwikkelaars en corporaties. Het biedt één plek met alle communicatie en documentatie voor kopers/huurders, maar ook voor alle betrokken partijen. Iedereen beschikt zo over dezelfde informatie. Dit voorkomt fouten en bespaart tijd.

Met de koppeling van Evidos kunnen koopcontracten en alle andere belangrijke documenten digitaal worden voorzien van een rechtsgeldige handtekening.

Evidos in de klantreis van Volgjewoning

Zo kan Evidos al worden ingezet voor het ondertekenen van koop-/aannemingsovereenkomsten. Zowel de kopers als de opdrachtgever kunnen via het platform digitaal ondertekenen. Iedere pagina kan eventueel worden voorzien van een paraaf. Ook meer- en minderwerk, tekeningen en overige belangrijke documenten kunnen digitaal ter ondertekening worden aangeboden.

Volgjewoning is een belangrijk onderdeel voor de wet kwaliteitsborging van projecten. Alle informatie is op één locatie toegankelijk voor alle partijen met ieder een eigen autorisatie zodat optimaal rekening wordt gehouden met de wet op bescherming van persoongegevens. Meer- en minderwerkkeuzes kunnen digitaal worden aangeboden en naar wens worden doorgezet naar een intern programma voor een correcte financiële afwikkeling.

Volgjewoning is in 2012 opgericht vanuit decennia lange ervaring van het begeleiden van klanten bij woningbouwprojecten. Volgjewoning ontwikkelt bovendien contstant door op trends uit markt.

Wil je meer weten over Volgjewoning?

Neem dan contact op met Volgjewoning. Dit kan telefonisch via 0513 – 744 169 of mail naar info@volgjewoning.nl.

Volgjewoning helpt je graag met het faciliteren van een optimale klantreis en een beheersbaar bouwproces!

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.