Koppeling Ondertekenen.nl – Het Wonen

Het Wonen is gespecialiseerd in het optimaliseren van verkoop en verhuur processen in de vastgoed.

Hierbij richt Het Wonen zich vooral op de commerciële onderdelen van een woningcorporatie. “Dit betekent de verkoop van woningen, de verhuur van duurdere huurwoningen en de verkoop en verhuur van onroerend goed voor bedrijven”, verheldert directeur Pascal.

Een aantal directe voordelen

Wat doet de koppeling met Het Wonen?

Het genoemde Corpoflow is een cloudservice waarmee het hele proces van het maken van een koopovereenkomst geautomatiseerd wordt. Met behulp van de input van alle (ook externe) betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld bouwkundig adviseurs of taxateurs, wordt er een koopovereenkomst gegenereerd. Deze stakeholders hebben vanaf het begin van het proces input geleverd aan het systeem. De koopovereenkomst kan vervolgens digitaal worden ondertekend door de tekeningsbevoegde van de corporatie. Dat digitaal tekenen wordt gedaan met behulp van het onderteken-platform (zie Ondertekenen.nl) van Evidos, waarmee een koppeling tot stand is gebracht.

  • Snel en rechtsgeldig
  • Aanzienlijke kostenbesparing
  • Naadloze integratie tussen Ondertekenen.nl en Corpoflow
  • Digitaal ondertekenen van huur- en koopovereenkomsten

Hoe werkt het ondertekenproces in de praktijk?

  • Zodra een corporatiemedewerker een woning heeft verkocht, wordt er met één druk op de knop een koopovereenkomst gegenereerd.
  • Die overeenkomst gaat direct of indirect naar de verantwoordelijk bestuurder, die via zijn e-mailbox een verzoek tot digitale ondertekening krijgt.
  • Daarvoor logt die bestuurder in op Corpoflow, waarna hij direct een melding krijgt welke overeenkomst klaar staat voor ondertekening.
  • Vervolgens krijgt hij een overzicht van bijzonderheden, zoals: de taxatiewaarde, de prijs waarvoor de woning is verkocht, de verhouding tussen taxatiewaarde en verkoopprijs, bijzonderheden die met de koper afgesproken, et cetera.
  • Gaat de betreffende bestuurder met de verkoop akkoord, dan klikt hij vervolgens op ondertekenen, waarna hij op zijn mobiel per sms een zes cijferige code krijgt toegestuurd. Vult hij die goed in, dan is de digitale handtekening daarmee een feit.

Use case digitaal ondertekenen bij Corpoflow van Het Wonen

Het digitaal tekenen van koopovereenkomsten levert woningcorporaties vooral veel tijdwinst op. Vroeger werd zo’n overeenkomst gemaild, geprint, op een bureau gelegd, uiteindelijk getekend, gescand en weer teruggestuurd. Erg omslachtig, zo blijkt eens te meer nu digitaal tekenen in de praktijk echt tot de realiteit behoort. Maar bovendien: “Het is nog veiliger ook”, getuigt directeur Pascal Kamphuis van Het Wonen.

Download de volledige klantcase

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.