Selecteer een pagina

Koppeling KidsVision – Ondertekenen.nl

Professionele kinderopvang vraagt om doordachte software. De mensen van KidsVision komen zelf uit de kinderopvang en hebben de software gebouwd op basis van hun ervaringen en kennis. KidsVision is gebaseerd op de technologie van Microsoft en sluit naadloos aan op verschillende werkzaamheden. Dat bespaart tijd en geld. KidsVision is volledig in de cloud beschikbaar; gegevens zijn overal te raadplegen. Klanten van KidsVision betalen per gebruiker per maand, spelen makkelijker in op veranderende regelgeving en groeien met de markt mee.

Kies voor KidsVision, de totaaloplossing van mensen die uw werk uit ervaring kennen. In KidsVision staan de ouder en de pedagogisch medewerker centraal. Uitgangspunt is dat bronverwerking van gegevens bij de gebruikers moet starten. Daarom is het van belang dat door gebruik van Ondertekenen.nl de ouder deelgenoot wordt van het verwerkingsproces.

Virtual affairs

Hoe werkt de koppeling met KidsVision in de praktijk?

De koppeling tussen KidsVision en Ondertekenen.nl maakt het mogelijk om alle documenten, zoals contracten, voorwaarden, machtigingen of toestemmingen digitaal te ondertekenen door de ouders. Al tijdens een telefoongesprek met de (toekomstige) ouder kan een document ter ondertekening beschikbaar worden gesteld. Op die manier wordt de doorlooptijd teruggebracht van enkele weken tot slechts enkele minuten en kunnen beschikbare plekken snel worden opgevuld. Voor de klant is digitaal ondertekenen een moderne, gebruiksvriendelijke en snelle service waarmee men zich kan onderscheiden. Het voordeel is tevens dat de contracten digitaal worden opgeslagen in KidsVision. U kunt dus af van papieren dossiers. Het getekend contract heeft u altijd bij de hand.

  •  Snel en rechtsgeldig
  • Kostenbesparing door digitaal proces
  • Naadloze integratie tussen Ondertekenen.nl en KidsVision
  • Korting voor de leden van de gebruikersgroep KidsVision

Eenvoud in werken, alles regelen vanuit één systeem

In nauwe samenwerking met klanten heeft KidsVision de software naadloos afgestemd op het digitaal kunnen aanbieden en verwerken van documenten. Zo kan een kinderopvang vanuit het aanvraagproces eenvoudig contracten via MS.WORD digitaal aanbieden aan ouders, die het op hun beurt eenvoudig van een digitale handtekening kunnen voorzien. Ook is dit een geschikt moment om andere belangrijke gegevens door te geven, zoals bijvoorbeeld een IBAN nummer. Hierdoor bespaart een kinderopvang veel tijd en kan het aanbod snel worden omgezet van reservering naar plaatsing van een kind. De software is volledig geïntegreerd met Ondertekenen.nl. Alles wordt vanuit één pakket geregeld en dat is wel zo handig.

Korting voor leden van de gebruikersgroep

Met de gebruikersgroep KidsVision is een convenant afgesproken waardoor leden profiteren van een korting. Ben je lid van de gebruikersgroep KidsVision dan profiteer je dus automatisch mee van deze kortingsregeling!

Kind speeltuin

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de koppeling tussen Ondertekenen.nl en KidsVision?
Neem dan contact ons op, wij vertellen u graag meer.