Selecteer een pagina

Koppeling Ondertekenen.nl – Novire

Novire is een strategisch adviesbureau en kenniscentrum, dat in 2005 in de zorg is begonnen. Daar werd een omslag van een systeemgericht naar een klantgericht denken en handelen gesignaleerd. In de jaren die volgden ontwikkelde Novire een modulair klantgericht SaaS-Systeem, QSuite, dat verbinding en samenhang aanbrengt in alle automatiseringssystemen en kwaliteitskaders van organisaties die hier mee werken. Novire gelooft dat zowel systemen als medewerkers kunnen winnen aan klantgerichtheid en heeft hier ook een onafhankelijk gecertificeerd keurmerk voor de zorg voor ontwikkeld. Tegenwoordig werken niet alleen bedrijven binnen de zorg met QSuite, maar ook zakelijke dienstverleners, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.
Virtual affairs

Wat doet de koppeling Novire – Ondertekenen.nl?

Novire heeft diverse oplossingen die modulair kunnen worden aangeschaft. Het betreffen de volgende modules: rapporteren, registeren en declareren, budgetbeheer, audits en toetsing, documentenbeheer, kwaliteitstoetsing, verantwoorden maatschappelijk resultaat, personeelsmanagement, plannen en meten. Door de koppeling met Ondertekenen.nl is het mogelijk om overeenkomsten, plannen en andere documenten met een druk op de knop vanuit de Qsuite aan te bieden ter ondertekening. De oplossing van Evidos zorgt voor het afleveren van het te ondertekenen document bij de ondertekenaar, de automatische reminders en het terugzenden van het digitaal (met waarborgzegel) ondertekende document. De Qsuite zorgt er vervolgens voor dat dit getekende document automatisch in het documentenarchief wordt weggeschreven. In de Qsuite kan je ook de status zien, dat wat de klant overzicht en controle geeft.

  •  Snel en rechtsgeldig
  • Aanzienlijke kostenbesparing
  • Naadloze integratie tussen Ondertekenen.nl en Novire
  • Snelle doorlooptijd

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de koppeling tussen Ondertekenen.nl en Novire?
Neem dan contact ons op, wij vertellen u graag meer.