Selecteer een pagina

Koppeling DocWolves en Evidos

DocWolves ondersteunt bedrijven in het hele proces rond besluitvorming. Hoe neem je een goed besluit? Veel hangt af van je definitie van goed. Ook de volgende aspecten spelen bij het proces van DocWolves een grote rol:

  1. Je wilt besluiten nemen op basis van correcte informatie.
  2. Daar wil je de juiste mensen bij betrekken, zowel in voorbereiding, de besluitvorming als ook de uitvoering van het besluit.
  3. Besluiten die eenmaal genomen zijn, wil je vastleggen en monitoren.
  4. De inhoud van besluiten moet intern en/of extern gecommuniceerd worden.
  5. In veel gevallen moet je er ook verantwoording over kunnen afleggen.
docwolves
DocWolves ondersteunt dat hele proces van de besluitvorming. Veilig, digitaal, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar.
DocWolves opereert in zowel de publieke markt met haar uitgebreide oplossing voor besluitvorming Parlaeus, als ook in de private markt met de vergaderoplossing OurMeeting.
Ourmeeting
Parlaeus

Wat doet de koppeling tussen DocWolves en Evidos?

Een koppeling tussen de oplossingen van DocWolves en Evidos zorgt ervoor, dat uw werkproces vloeiend en veilig plaats kan vinden. DocWolves zorgt ervoor dat er op de relevante plaatsen in het besluitvormingsproces naadloze koppelingen zijn tussen bijvoorbeeld digitaal tekenen van Evidos en de agenda-module van zowel Parlaeus als OurMeeting. Dit zorgt voor een aangename gebruikservaring, waarbij de start van het proces plaatsvindt op die plaats in het proces, waar de gebruiker het nodig heeft, en de opslag van het getekende document (met eventueel bijgevoegd certificaat) wordt gedaan, waar men het later verwacht terug te vinden. Veilig, digitaal, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar.

 

Hans Rijs

(Griffier van gemeente Bodegraven-Reeuwijk)

hans rijs

“Tot voor kort moesten we ieder stuk printen, ondertekenen, scannen en uploaden. Die handmatige slag besparen we nu.”

Onze oplossing voor de Gemeente Bodegraven – Reeuwijk

“Tot voor kort moesten we ieder stuk printen, ondertekenen, scannen en uploaden. Die handmatige slag besparen we nu. Het realtime kunnen uitwisselen van data is volgens Rijs een van de belangrijkste redenen voor het succes van de steeds verdergaande digitale transformatie. Data is de brandstof voor innovatie en digitale transformatie, het grote voordeel is slagvaardigheid de daarbij behorende tijdswinst, wat leidt tot minder kans op fouten,” aldus griffier Hans Rijs.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de koppeling tussen DocWolves en Evidos?
Neem dan contact ons op, wij vertellen u graag meer.