Privacy- en cookieverklaring evidos.com

 

Via de diensten en website www.evidos.com van Evidos B.V. (hierna: “Evidos”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Evidos acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Indien u gebruik maakt van de clouddienst “Ondertekenen.nl” van Evidos, verwijzen wij u graag naar de betreffende privacy- en cookieverklaring die ziet op de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken bij de uitvoering van deze dienst. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 26 oktober 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website en/of diensten te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Via onze website heeft u de mogelijkheid om informatie over onze producten en/of diensten aan te vragen (bijvoorbeeld het downloaden van onze whitepapers). Om deze informatie aan u toe te kunnen sturen of om in contact met u te kunnen treden zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Verder kunt u via de website inloggen via de ‘Login button’, zodat u toegang krijgt tot ons online portaal. Om in te kunnen loggen dient u enkele persoonsgegevens in te voeren.

U kunt via de website een (API-)proefaccount aanvragen, zodat u gedurende een beperkte periode gebruik kunt maken van onze diensten. Om gebruik te kunnen maken van dit proefaccount vragen wij u enkele gegevens in te vullen.

Verder heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen, een klacht in te dienen of een beveiligingsincident te melden via het contactformulier op de website. Om uw vraag, klacht of melding in behandeling te kunnen nemen, dient u daarbij enkele gegevens in te vullen.

Daarnaast worden er op onze website vacatures getoond, indien wij op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. U kunt direct via de website uw sollicitatie insturen, waarbij uw verschillende gegevens dient achter te laten.

Via de website kunt u zich ook aanmelden voor de evenementen van Evidos. Als u zich voor een evenement wilt aanmelden, dan vragen wij u enkele gegevens in te vullen.

Tot slot houden wij statistieken bij over het gebruik van onze diensten en de website. Wij kunnen daarbij uw persoonsgegevens met elkaar combineren om zo beter inzicht te krijgen in hoe onze diensten worden gebruikt en wie er geïnteresseerd zijn in onze diensten.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van uw gebruik van de website en/of onze diensten):

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • betaal- en factuurgegevens;
 • bedrijfsnaam;
 • opleidings- en studiegegevens;
 • curriculum vitae;
 • foto (indien geüpload);
 • motivatiebrief (indien geüpload);
 • IP-adres;
 • inloggegevens;
 • klik- en surfgedrag.

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het informeren over onze producten en diensten;
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op de website en de diensten;
 • Het leveren van onze diensten en het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het beantwoorden van vragen die bijvoorbeeld zijn gesteld via de website;
 • Het verzenden van onze nieuwbrief;
 • Het insturen en verwerken van uw sollicitatie;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijn

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit. Het kan zijn dat uw gegevens langer worden bewaard in verband met een wettelijke bewaarplicht.

 Nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit en/of wanneer dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Zo worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan, verwerken of onze diensten te onderhouden.

Wij kunnen gegevens over uw gebruik van de website doorgeven aan door ons ingeschakelde ICT-dienstverleners, die het gebruik analyseren zodat wij daarmee onze diensten kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld om de gebruiksvriendelijkheid van de website te vergroten, of te bekijken welke onderdelen vaak of juist minder vaak gebruikt worden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u op de akkoord button klikt, u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies. Op het moment dat u op deze button klikt, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van de volgende partijen:

 • DoubleClick;
 • Google Analytics;
 • Google Tag Manager;
 • Cookie Consent
 • Hotjar;
 • Intercom.

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden, waaronder het benaderen van potentiële klanten;
 • het optimaliseren van onze diensten.

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Voor meer informatie over de door ons genomen beveiligingsmaatregelen, verwijzen wij graag naar onze beveiligingsverklaring: https://www.evidos.com/beveiligingsverklaring.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit verzoek kunt u richten aan privacy@evidos.com.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door te contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Evidos B.V.

Zijlweg 148a

2015 BJ Haarlem

023 737 0046

privacy@evidos.com