Huisartsen tekenen zorgprotocollen digitaal bij ZGWA

Ieder jaar maakt zorggroep ZGWA afspraken met zorgverzekeraars om het leveren van zorg te coördineren en uit te voeren. Dit ten aanzien van chronische aandoeningen. Het doel van de zorggroep is om de operationele kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom moeten alle zorg partners de gemaakte afspraken, ofwel zorgprotocollen, met een overeenkomst bevestigen. Deze overeenkomsten laat zorggroep ZGWA nu volledig digitaal ondertekenen. “Dit neemt ons veel werk uit handen”.


Wilt u deze casestudy later nog eens nalezen?

Download case study

“Huisartsen zijn minder tijd kwijt aan randzaken en kunnen zich beter richten op datgene wat echt telt: het welzijn van de patiënten”.

Mildred Kooyman
ZGWA

“Voorheen ging dit allemaal op papier en dit betrof een omslachtig proces waar onnodig veel tijd in gestoken werd”, vertelt Mildred Kooyman, directiesecretaresse bij ZGWA. “In samenspraak met de zorgverzekeraars wordt voor elke aandoening een specifiek zorgprogramma samengesteld. De afspraken hebben betrekking op de inhoud en de prijs van het programma. Om zeker te zijn dat alle partners op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en deze ook nastreven, moet dit in een overeenkomst worden vastgelegd en met een digitale handtekening worden bekrachtigd.

Zorggroep ZGWA is een organisatie van huisartsenprakijken en fungeert als ‘loket’ voor huisartsenzaken. Alle huisartsen in de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard zijn bij ZGWA aangesloten. ZGWA organiseert ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening, zoals bijvoorbeeld diabetes, COPD of hart- en vaatziekten. Daarnaast levert ZGWA Ouderenzorg en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg: praktijkondersteuning GGZ. Tenslotte is ook de huisartsenpost in Dordrecht aangesloten bij ZGWA.

Aangesloten huisartsen ZGWA ondertekenen gemaakte afspraken met zorgverzekeraars volledig digitaal


“Allereerst is het een overzichtelijk systeem dat makkelijk in gebruik is; in een paar handelingen krijg je wat je voor ogen had”.


Een nieuwe koers

De houdbaarheid van de zorg staat onder druk door ontwikkelingen zoals vergrijzing, het tekort aan professionals en de stijgende zorgkosten. Om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden heeft ZGWA in samenspraak met alle stakeholders een nieuwe koers uitgezet. Deze koers is vertaald in een strategie, dat langs drie pijlers gestalte krijgt: het verminderen van de werklast van huisartsen, patiënt/populatiegerichte zorg invulling geven op basis van gezondheidsuitkomsten en een ondersteunende werkorganisatie als basis. “De implementatie van de digitale handtekening ligt in lijn met deze strategie en zal ook een bijdrage leveren aan een succesvolle uitvoering van diezelfde strategie.

Een dergelijke oplossing zorgt immers voor een efficiënte manier van werken wat leidt tot een vermindering van de werklast voor huisartsen. Die zijn minder tijd kwijt aan randzaken en kunnen zich beter richten op datgene wat echt telt: het welzijn van de patiënten”. De tijd die een huisarts kwijt is aan het ondertekenen van de nieuwe zorgprotocollen is flink teruggebracht. “Waar een huisarts eerst minimaal een half uur bezig was met welbekende ‘print-scan-postprobleem’, is dit nu teruggebracht naar een luttele 5 minuten”.

Terugdringen administratieve lasten

Ook voor de derde pijler, een ondersteunende werkorganisatie als basis, geldt dat de dienstverlening van Evidos een bijdrage levert aan een succesvolle uitvoering. Huisartsen moeten zoveel mogelijk worden ontzorgd, de voordelen van een dergelijk vraagstuk zijn dan ook evident te noemen. “Afgelopen jaren klagen steeds meer huisartsen over de toenemende werkdruk en het terugdringen van de administratieve lasten is een van de eerste stappen die hierbij worden gezet”.

“Wij maken al sinds 2014 gebruik van de dienstverlening van Evidos, het was toen al meer dan duidelijk dat we de administratieve lasten konden beperken door een dergelijke oplossing door te voeren”.

Tevredenheid over oplossing

“Ik ben zelf vanaf het begin betrokken geweest bij de implementatie en ik ben erg tevreden over meerdere facetten. Allereerst is het een overzichtelijk systeem dat makkelijk in gebruik is; in een paar handelingen krijg je wat je voor ogen had. Gebruik van de dienst zorgt tevens voor een simpele en efficiënte workflow. Ook wordt er vanuit Evidos met je meegedacht bij specifieke wensen. Bij vragen is het altijd mogelijk de helpdesk te raadplegen die je snel en vakkundig te woord staat. De relatie met Evidos is dan ook een echte samenwerking te noemen”.

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.