Webformulieren

Met webformulieren kunnen ondertekenaars zelf handtekeningen zetten. Je kan bijvoorbeeld je verwerkersovereenkomst invullen, genereren en een digitale handtekening toevoegen of een (huur)overeenkomst digitaal registreren en ondertekenen. Je ontvangt automatisch een kopie van al deze documenten per e-mail.

Neem webformulieren op met jouw eigen look en feel, op je website of in ‘mijn omgeving’. Naast het voor klanten en contacten mogelijk maken om online formulieren in te vullen en te ondertekenen, bieden webformulieren ook de serieuze mogelijkheid om snel een documentgeneratie- en controle-workflow op te zetten. Bijvoorbeeld: een stagestudent vult de stagegegevens in die nodig zijn om een stagecontract op te stellen en de stagebegeleider en het stagebedrijf ondertekenen het contract. Wij helpen je graag verder met het verkennen van de mogelijkheden die voor je openstaan!

App Store
Google Play

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.